โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ชาวบัญชี ปีการศึกษา 2562

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ชาวบัญชี ปีการศึกษา 2562

โปรแกรมวิชาการบัญชี
จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ชาวบัญชี ปีการศึกษา 2562

 

 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ชาวบัญชี เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่น้องพี่ชาวบัญชี และฝึกฝนทักษะการจัดกิจกรรม ได้แก่ ทักษะการแก้ไขปัญหา และทักษะการทำงานเป็นทีม ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการจับฉลากลุ้นของรางวัลจากคณาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการบัญชี บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น

 

QR CODE

ผศ.พรรษพร เครือวงษ์
ผู้เขียนข่าว