ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ณ ห้องรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ณ ห้องรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ
ณ ห้องรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

 

 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติให้กับนักศึกษาจำนวน 150 คน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมหลักของชาวตะวันตกและเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติและยังได้มีโอกาสได้พบปะกับบุคลากรที่ทำงานในองค์กรสาธารณประโยชน์ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก