คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams เบื้องต้น

คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams เบื้องต้น

คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams เบื้องต้น

 

 

Microsoft Teams เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นสื่อกลางในการทำงานในด้านต่างๆ เช่น การติดต่อสื่อสาร การนัดหมาย การประชุม การประกาศและติดตาม ข่าวสาร การติดตามงานหรือโครงการต่างๆ โดยเป็นเหมือนศูนย์กลางในการเข้าถึงบริการต่างๆที่มีอยู่ใน Office 365 อีกทั้งมีจุดเด่นในด้านความสะดวกสบาย ความปลอดภัย รูปร่างหน้าตาที่ใช้งานได้ง่าย รวมถึงยังมีการจัดการแบ่งพื้นที่หรือกลุ่มในการทำงานกันอย่างชัดเจน ใช้เป็นพื้นที่ทำงานระหว่างผู้เรียนและผู้สอน หรือใช้ทำงานร่วมกันสำหรับบุคลากร เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์

ข้อดีของ Microsoft Teams

MS Teams

 

วิดีโอแนะนำการใช้ Microsoft Teams เบื้องต้น

 

(ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน Microsoft Teams)

(ดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft Teams)