ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอขยายเวลาสำรวจนักศึกษาที่จะสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ เฉพาะนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอขยายเวลาสำรวจนักศึกษาที่จะสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ เฉพาะนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ขอขยายเวลาสำรวจนักศึกษาที่จะสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
เฉพาะนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

 

ด้วยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอขยายเวลาสำรวจนักศึกษาที่จะสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบเฉพาะกิจ) เฉพาะนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา เท่านั้น
ขั้นตอนการสมัคร
1. ส่งภาพถ่ายใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ผ่านช่อง Chat ของเพจ “สอบเสริมทักษะออนไลน์แม่สอด” ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
2. รอการยืนยันสิทธิ์ผู้เข้าสอบ