ฝ่ายพยาบาล งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมและคัดกรองหาสารเสพติดสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1

ฝ่ายพยาบาล งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมและคัดกรองหาสารเสพติดสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1

ฝ่ายพยาบาล งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
จัดกิจกรรมอบรมและคัดกรองหาสารเสพติดสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1

 

 

ฝ่ายพยาบาล งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมอบรมและคัดกรองหาสารเสพติดสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. จำนวน 120 คน ณ ห้องรตนณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้และคัดกรองนักศึกษาไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด วิทยากรโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก