งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

 

งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 ถึง เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 โดยมีกำหนดการเปิดรับสมัครทุกรายวิชาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2563 และจะทำการจัดสอบในวันที่ 1 กันยายน – วันที่ 6 กันยายน 2563 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 – 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแพงเพชร แม่สอด สามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ล่างนี้
สมัครสอบคลิ๊ก