สำรวจความประสงค์ของบัณฑิตในการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความยินดี ถ่ายภาพร่วมกับผู้ปกครอง/ครอบครัวและคณาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

สำรวจความประสงค์ของบัณฑิตในการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความยินดี ถ่ายภาพร่วมกับผู้ปกครอง/ครอบครัวและคณาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ด้วยในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นั้น

ความดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตทุกท่าน โดยมีแผนในการจัดกิจกรรมแสดงความยินดี และกิจกรรมถ่ายภาพร่วมกันระหว่างบัณฑิต ผู้ปกครอง/ครอบครัว และคณาจารย์ มีกำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กำหนดการดังนี้ (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม )

  • 08.30 น. – 09.00 น. : ลงทะเบียน
  • 09.01 น. – 09.30 น. : ผู้อำนวยการฯ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี
  • 09.31 น. – 10.00 น. : การแนะนำสถานที่ในการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  • 10.01 น. : ถ่ายภาพรวม (บัณฑิต ผู้ปกครอง/ครอบครัว และคณาจารย์)
  • 10.15 น. เป็นต้นไป: ถ่ายภาพตามโปรแกรมวิชา (บัณฑิต ผู้ปกครอง และอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา)

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการจัดงานครั้งนี้ งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอความอนุเคราะห์บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ให้ข้อมูลผ่านแบบสำรวจความประสงค์ของบัณฑิตในการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความยินดี ถ่ายภาพร่วมกับผู้ปกครอง/ครอบครัวและคณาจารย์ ตามสถานที่และกำหนดการข้างต้น (คลิกเพื่อตอบแบบสำรวจ) โดยเปิดรับข้อมูลตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563

หมายเหต:

  • ทุกกิจกรรมสามารถเชิญผู้ปกครองหรือครอบครัวที่มาร่วมแสดงความยินดีเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรม (นั่งร่วมกับบัณฑิตในห้องประชุมได้)
  • ประกาศการจัดกิจกรรมอย่างเป็นทางการจะแจ้งให้ทราบในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ https://maesot.kpru.ac.th หรือเฟสบุ๊กของแต่ละโปรแกรมวิชา
  • กิจกรรมที่จะจัดขึ้นนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 6-8 ธ.ค. 63 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ***
  • ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายวีระ วนาเจริญเขต โทร. 085-606-7049

นายเอกรัฐ ปัญญาเทพ

ผู้เขียน