มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ที่ได้รับทุนสนับสนุนประเภททุนพิเศษประกอบอาชีพ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ที่ได้รับทุนสนับสนุนประเภททุนพิเศษประกอบอาชีพ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ที่ได้รับทุนสนับสนุนประเภททุนพิเศษประกอบอาชีพ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

 

 

จากที่ นางสาวสุดาวดี มงคลกำธร ได้รับทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 โดยนายสมนึก ปาปะเค วัฒนธรรมจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางสาวรัตนา เจียมศิริ พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ เทพนิกร และนางสาวชาลิณี เหี้ยมจะบก นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ มอบทุน นิธิองค์พระปฐมเจดีย์ เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้แก่ นางสาวสุดาวดี มงคลกำธร นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 4 นั้น
ต่อเนื่องมาในปี 2563 นางสาวสุดาวดี มงคลกำธร ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้รับทุนสนับสนุนประเภททุนพิเศษประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม สำหรับผู้ที่เคยได้รับทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2561 ในโอกาสนี้ จึงแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า และขอขอบพระคุณสำนักวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา