ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

 

 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องอินเตอร์เน็ต ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยระหว่างการดำเนินการสอบตลอดเวลา