โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมหลักสูตร การปิดงบการเงินอย่างมืออาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft team)

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมหลักสูตร การปิดงบการเงินอย่างมืออาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft team)

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมหลักสูตร
การปิดงบการเงินอย่างมืออาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft team)

 

 

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2564 ทางโปรแกรมวิชาการบัญชีจัดโครงการอบรมหลักสูตร การปิดงบการเงินอย่างมืออาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 โดยมี คุณณปภัช ดลภัคนันทน์ (ครูอัง) เจ้าของสำนักงานบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากร เพจ ใต้โต๊ะบัญชี มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปิดงบการเงินอย่างมืออาชีพ โดยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft team) และเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 มีความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนในการปิดงบการเงินอย่างมืออาชีพและนำไปใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต