งานวิเทศน์สัมพันธ์และกิจการอาเชียน ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางออนไลน์จากมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์(UniKL MITECH)ประเทศมาเลเซีย

งานวิเทศน์สัมพันธ์และกิจการอาเชียน ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางออนไลน์จากมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์(UniKL MITECH)ประเทศมาเลเซีย

งานวิเทศน์สัมพันธ์และกิจการอาเชียน
ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ผ่านช่องทางออนไลน์จากมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์(UniKL MITECH)ประเทศมาเลเซีย

 

ด้วยงานวิเทศน์สัมพันธ์และกิจการอาเชียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ (UniKL MITECH)ประเทศมาเลเซีย จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 และสำหรับบุคลากร ในวันที่ 8 กันยายน 2564 โดยออนไลน์จากมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์(UniKL MITECH)ประเทศมาเลเซีย และบรรยายเป็นภาษาอังกฤษตลอดการจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา

จึง ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยเปิดรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จำนวน 5 คน และบุคลากร (สายวิชาการ) จำนวน 3 คน สมัครได้ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่
อาจารย์วิชานนท์ ผ่องจิตต์
เบอร์โทรศัพท์ 080-114-1043