โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ร่วมกับโปรแกรมการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ ในวันที่ 4 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ร่วมกับโปรแกรมการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ ในวันที่ 4 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ร่วมกับโปรแกรมการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับนักลงทุนหน้าใหม่
ในวันที่ 4 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

 

 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ร่วมกับโปรแกรมการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพการจัดการทั่วไป วิทยากรโดย อาจารย์วจนะ ภูผานี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 4 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams สามารถเข้าร่วมการอบรม (คลิ๊กที่นี่)