โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ร่วมกับโปรแกรมการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการปลุกพลังความเป็นนักธุรกิจ และการตลาดออนไลน์ที่สร้างกำไรในยุคโควิด ในวันที่ 6 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ร่วมกับโปรแกรมการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการปลุกพลังความเป็นนักธุรกิจ และการตลาดออนไลน์ที่สร้างกำไรในยุคโควิด ในวันที่ 6 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ร่วมกับโปรแกรมการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการปลุกพลังความเป็นนักธุรกิจ และการตลาดออนไลน์ที่สร้างกำไรในยุคโควิด
ในวันที่ 6 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

 

 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ร่วมกับโปรแกรมการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการปลุกพลังความเป็นนักธุรกิจ และการตลาดออนไลน์ที่สร้างกำไรในยุคโควิด สำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพการจัดการทั่วไป วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ อาจารย์สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams สามารถเข้าร่วมการอบรม (คลิ๊กที่นี่)