โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้า วิทยากรโดย ดร.พงษ์เทพ ภูเดช

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้า วิทยากรโดย ดร.พงษ์เทพ ภูเดช

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
การจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้า วิทยากรโดย ดร.พงษ์เทพ ภูเดช

 

 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้า โดย ดร.พงษ์เทพ ภูเดช เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจถึงหน้าที่และบทบาทของฝ่ายจัดซื้อกับซัพพลายเออร์. รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า คำสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าที่บริษัทจำเป็นต้องรู้ และการวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้การสร้างความสัมพันธ์ประสบความสำเร็จ โดยเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดซื้อและจัดการผู้ขาย