มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากผ้าทอปากญอหมู่บ้านถ้ำเสือ ภายใต้โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (ตำบลพระธาตุผาแดง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากผ้าทอปากญอหมู่บ้านถ้ำเสือ ภายใต้โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (ตำบลพระธาตุผาแดง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากผ้าทอปากญอหมู่บ้านถ้ำเสือ
ภายใต้โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (ตำบลพระธาตุผาแดง)

 

 

เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2564 ทีมงาน U2T ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่อสอด จังหวัดตาก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากผ้าทอปากญอหมู่บ้านถ้ำเสือ ให้กับกลุ่มผ้าทอปากญอโรงเรียนบ้านถ้ำเสือ จำนวน 30 คน ณ โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาให้เกิดการยกระดับผลิตภัณฑ์
กิจกรรมประกอบด้วยการอบรม เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอปากญอซึ่งเป็นผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน การฝึกปฏิบัติตัดเย็บกระเป๋าจากผ้าทอ และพวงกุญแจจากเศษผ้า และงานมอบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับทางกลุ่มผ้าทอฯ เพื่อใช้ในการดำเนินงานต่อไป โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณวรีวรรณ์ จำปาโชค หัวหน้ากลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้ากลุ่มสตรีพลังกร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บกระเป๋าและผลิตภัณฑ์จากผ้า มาให้ความรู้จำนวนทั้งสิ้น 2 วัน ซึ่งกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากชุมชน และคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนบ้านถ้ำเสือเป็นอย่างดี