คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัย “การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟอินทรีย์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ของชุมชนบ้านมอโก้คี” ณ อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก

คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัย “การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟอินทรีย์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ของชุมชนบ้านมอโก้คี” ณ อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก

คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัย
“การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟอินทรีย์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ของชุมชนบ้านมอโก้คี”
ณ อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศิลป์ กันธา หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟอินทรีย์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ของชุมชนบ้านมอโก้คี ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก” พร้อมด้วยคณะนักวิจัยได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตาเสนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา ทองเอม ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ อาจารย์นิพิฐพนธ์ ฤาชา และอาจารย์ธนัชพร หาได้ ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตกาแฟอินทรีย์ของชุมชนบ้านมอโก้คี ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากโดยมี คณะครู กศน.และเกษตรกรผู้ปลูกาแฟของชุมชนบ้านมอโก้คี ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรม

QR CODE

ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา
ผู้เขียนข่าว