การสำรวจข้อมูลการได้รับวัคซีน Covid-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

การสำรวจข้อมูลการได้รับวัคซีน Covid-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอความอนุเคราะห์สำรวจการได้รับวัคซีน Covid-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เพื่อประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติที่จะนำไปสู่การประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่ต่อไป

ดังนั้น งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จึงขอความอนุเคราะห์นักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคกศ.บป.ทุกท่านได้ให้ข้อมูลการได้รับวัคซีนตามความเป็นจริง โดยกรอกข้อมูลออนไลน์ได้ที่ https://forms.office.com/r/KqMgvj9eNU หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มการให้ข้อมูลตามรูปด้านล่างนี้ เมื่อเข้าสู่แบบฟอร์มให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัย (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ใช้ : username@live.kpru.ac.th, สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้ : รหัสนักศึกษา@live.kpru.ac.th)

QR Code แบบฟอร์มการให้ข้อมูลการได้รับวัคซีน Covid-19

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่: ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 081-442-5487

ผู้เขียนข่าว: ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ