ขอเชิญบัณฑิต ผู้ปกครองและครอบครัว ร่วมพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และพิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ขอเชิญบัณฑิต ผู้ปกครองและครอบครัว ร่วมพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และพิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ตลอดจนผู้ปกครองและครอบครัว ร่วมพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีกำหนดจัดในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ และห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีกำหนดการและข้อมูลสำคัญดังนี้

กำหนดการ

เวลา กิจกรรม สถานที่
เวลา 08.30 – 09.00 น. บัณฑิตนักศึกษาและบุคลากรลงทะเบียนร่วมงานบริเวณทางเข้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • Scan QR Code เพื่อกรอกข้อมูลลงทะเบียน (ผู้ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิ์ลุ้นของที่ระลึกภายในงาน)
 • แสดงผลการตรวจ ATK บริเวณทางเข้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ทางเข้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
เวลา 09.01 – 09.15 น. พิธีถวายพระพร ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นำกล่าวถวายพระพร
 • ถ่ายภาพหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ ตามลำดับโปรแกรมวิชา
  • โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
  • โปรแกรมวิชาการบัญขี
  • โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
เวลา 09.16 – 10.30 น. ถ่ายภาพบัณฑิต คณาจารย์ และผู้ปกครอง/ผู้ติดตาม บริเวณป้ายแสดง ความยินดี หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
(โปรแกรมวิชาละ 2 ชุด ชุดที่ 1 บัณฑิตและคณาจารย์ ชุดที่ 2 บัณฑิต ผู้ปกครอง/ผู้ติดตาม และคณาจารย์)
 • โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
 • โปรแกรมวิชาการบัญขี
 • โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ป้ายแสดงความยินดี ชั้น 1
หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
เวลา 10.31 – 10.45 น. บัณฑิต ผู้ปกครอง/ผู้ติดตามพร้อมกันที่ห้องประชุมทับทิม ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
เวลา 11.00 – 11.15 น. พิธีมอบเกียรติบัตรแก่บัณฑิตดีเด่นระดับโปรแกรมวิชา ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
เวลา 11.16 – 11.30 น. พิธีมอบเกียรติบัตรแก่บัณฑิตดีเด่นประจำคณะ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
เวลา 11.30 – 12.00 น. กล่าวต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดี และแนะนำการเข้าฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
โดยผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ

การแต่งกาย

 • บัณฑิต แต่งกายด้วยชุดครุยที่ใช้ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 • น.ศ.ปัจจุบัน ชุดนักศึกษา / ชุดสุภาพ รองเท้าสุภาพ ไม่สวมกางเกงยีน
 • ผู้บริหารและอาจารย์ แต่งกายชุดปกติขาว พร้อมครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี)
 • เจ้าหน้าที่ แต่งกายชุดปกติขาว (ถ้าไม่มีใช้ชุดสูท) พร้อมครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

 • กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยสีขาว
 • บัณฑิต นักศึกษา และบุคลากร แสดงผลการตรวจ ATK ที่ตรวจมาไม่เกิน 24 ชั่วโมง ณ จุดลงทะเบียน
 • ผลการตรวจ ATK ใช้เป็นรูปถ่ายที่มีการระบุชื่อ สกุล และวันเวลาที่ตรวจ

สถานที่จอดรถ

 • บริเวณด้านหลัง และด้านหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • บริเวณรอบอาคารสิรินธร

ติดต่อสอบถามการออกร้านค้า

 • นายวีระ  วนาเจริญเขต โทร. 085-606-7049
 • นางสาวปิยวรรณ  คำหอม โทร. 087-550-5264

ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดงาน

 • อาจารย์ ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ โทร. 081-442-5487
 • นายวีระ  วนาเจริญเขต โทร. 085-606-7049

ดร. เอกรัฐ ปัญญาเทพ
ผู้เขียน