สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก เปิดรับสมัครฝึกอบรมยกระดับฝีมือ และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาอาชีพ ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก เปิดรับสมัครฝึกอบรมยกระดับฝีมือ และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาอาชีพ ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1

อบรมฟรี !!! หลักสูตรยกระดับฝีมือตามความสามารถ สาขาอาชีพ ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 จำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2566 และเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพ ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 ใน วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

สำหรับ บุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุเกิน 18 ปี บริบูรณ์ และเป็นผู้ประกันตน ม.33

สมัครผ่าน https://arit.kpru.ac.th/sh/107143 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ อ.ภัคพล 081-7466414

อาจารย์ภัคพล รื่นกลิ่น

ผู้เขียนข่าว