โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ลงพื้นที่นิเทศนักศึกษา​ฝึก​ประสบการณ์​วิชาชีพ​เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ​ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566  

โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ลงพื้นที่นิเทศนักศึกษา​ฝึก​ประสบการณ์​วิชาชีพ​เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ​ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566  

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ลงพื้นที่นิเทศนักศึกษา​ฝึก​ประสบการณ์​วิชาชีพ​เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ​ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566  โดยมีนักศึกษาออกประสบการณ์ จำนวน 10 คน สถานที่ฝึกประสบการณ์มีดังนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดตากสาขาอำเภอแม่สอด​ โรงพยาบาลแม่สอด ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณเจิด คัสตอม โบรคเกอร์ ศูนย์วิจัยโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.3 แม่สอด โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล อำเภอแม่สอด และองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ​​ ซึ่งการออกนิเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแนะนํา หรือปรับปรุง แก่นักศึกษา เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน ทบทวนทักษะทางวิชาชีพสําหรับการออกฝึกงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำให้นักศึกษา​ได้​เรียนรู้ปฏิบัติ​งานจริง​ก่อนจบการศึกษา รวมถึงนำความรู้ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์มาพัฒนาจัดทำโครงงานเพื่อแก้ไขพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานเครือข่ายที่ให้โอกาสสถานที่ในการฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้

อาจารย์นิพิฐพนธ์ ฤาชา

ผู้เขียนข่าว