โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับรางวัลในการแข่งขัน TikTok Contest : Yoga for Women Health ในกิจกรรม KPRUMS NEXT GEN STEAM FESTIVAL 2023

โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับรางวัลในการแข่งขัน TikTok Contest : Yoga for Women Health ในกิจกรรม KPRUMS NEXT GEN STEAM FESTIVAL 2023

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566 โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน TikTok Contest : Yoga for Women Health ในกิจกรรม KPRUMS NEXT GEN STEAM FESTIVAL 2023 ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ แม่สอด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวแอ้ทู นุ่มคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวโม – และ นางสาวอริญาภรณ์ พงศ์หนองโน นักศึกษาชั้นปีที่ 1

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวดอกไม้ – นักศึกษาชั้นปีที่ 3

4. รางวัลชมเชยลำดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวแฮมูแอ้- นักศึกษา ชั้นปีที่ 1

5. รางวัลชมเชยลำดับที่ 3 ได้แก่ Miss. Eaint Thaee Mon Kyaw นักศึกษา ชั้นปีที่ 1

ขอขอบพระคุณ มูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation), ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ แม่สอด และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการในการจัดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพและแสดงความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่

อาจารย์ธนัชพร หาได้

ผู้เขียนข่าว