ไหว้ครู โปรแกรมวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2566 

ไหว้ครู โปรแกรมวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2566 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566 โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้มีการจัดกิจกรรมไหว้ครู โปรแกรมวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2566  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 85 คน ทั้งนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศบป. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีการไหว้ครูที่สืบทอดกันมานาน และให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชีได้พบปะรุ่นพี่และรุ่นน้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และความเคารพกันในหมู่คณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันต์กนิษฐ์  จูรัตน์

ผู้เขียนข่าว