กิจกรรมสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ บัญชี

กิจกรรมสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ บัญชี

 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566 โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้มีการจัดสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ บัญชี ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 85 คน ทั้งนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศบป. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความคุ้นเคย สนิทสนมระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษารุ่นน้องใหม่ให้มีความคุ้นเคยกับสถานที่ และเพื่อนใหม่ เป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การสร้างเครือข่ายภายในโปรแกรม ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และความเคารพกันในหมู่คณะ มีการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล แชร์บอล และกีฬาพื้นบ้าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันต์กนิษฐ์  จูรัตน์

ผู้เขียนข่าว