สาธารณสุขอำเภอแม่สอด ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหินฝน มาให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกและบริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV

สาธารณสุขอำเภอแม่สอด ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหินฝน มาให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกและบริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV

เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. สาธารณสุขอำเภอแม่สอด ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหินฝน มาให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกและบริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ให้กับนักศึกษาที่มีอายุ 18 – 20 ปี จำนวน 29 คน ณ ห้องรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

อาจารย์สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน

ผู้เขียนข่าว