ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และชมรมรักการอ่าน จัดกิจกรรมทำพวงกุญแจจากลูกปัด

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และชมรมรักการอ่าน จัดกิจกรรมทำพวงกุญแจจากลูกปัด

เมื่อวันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567  ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และชมรมรักการอ่านโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา  ทองเอม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนั้น ได้จัดกิจกรรมของชมรมประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมแรกได้แก่การทำพวงกุญแจจากลูกปัด ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา  ตาเสนา และนายธวัชชัย  แดงซิว  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา  ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาสู่การนำไปประกอบอาชีพของสมาชิกชมรมและผู้สนใจทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา  ทองเอม

ผู้เขียนข่าว