ทีมโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์จักสานให้มีมาตรฐาน

ทีมโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์จักสานให้มีมาตรฐาน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567  ทีมโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดย ผศ.ดร. วนัสนันท์ ศิริรัตนะ และอาจารย์ปุณณดา ทรงอิทธิสุข ได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์จักสานให้มีมาตรฐานให้แก่กลุ่มจักสานพบพระทรายงาม ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กลุ่มจักสานพบพระทรายงามได้ทำการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์จักสานเป็นสินค้า OTOP ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยนางหนูยิ้ม อัมพุนันท์ หัวหน้ากลุ่มจักรสานพบพระทรายงาม และสมาชิกในกลุ่มจำนวน 4 คนได้นำผลิตภัณฑ์จักสานขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP ในครั้งนี้ โดยมีการขึ้นทะเบียน OTOP จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

  • พวงกุณแจจักสานโมฮีเมียน
  • พวงกุญแจจักสานพวงดอกไม้
  • พวงกุญแจจักสานพูจีน/เครื่องเงิน
  • พวงกุญแจจักสานกำไลพู่จีน
  • โมบายจักสาน (ตาข่ายดักฝัน)

อาจารย์ปุณณดา ทรงอิทธิสุข

ผู้เขียนข่าว