มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกิจกรรม “DMW Open House 2024”

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกิจกรรม “DMW Open House 2024”

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นำโดยทีมงานประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาเชิงรุก เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการ (The Open House สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า 50 ปี เจดีย์โคะ) ประจำปี 2567  ณ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งในงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ และโรงเรียนเครือข่ายในเขตพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

อาจารย์สันติ คู่กระสังข์

ผู้เขียนข่าว