รายชื่อผู้สมัครการประกวดหนูน้อย ราชภัฏ-หนองบัว งานราชภัฏ-หนองบัว ลอยกระทง ครั้งที่ 10

 

รายชื่อผู้สมัครการประกวดหนูน้อย ราชภัฏ-หนองบัว

งานราชภัฏ-หนองบัว ลอยกระทง ครั้งที่ 10 "ไหว้สา มหานที สืบสานวิถี วัฒนธรรมพื้นถิ่น"

ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562

ณ ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด (บริเวณเวทีดิน)

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น อายุ (ปี) ความสามารถ เบอร์โทรศัพท์
1
ด.ญ.เขมพิชา สุนบุญ
นามิ
4
การเต้น
094-98235xx
2
ด.ช.ภูวนัตถ์ ทองคูณคณาลาภ
เต็งหนึ่ง
3
การเต้น
088-40978xx
3
ด.ช.ศิทัษดิ์สิทธิ์ สวัสดี
เหนือ
6
สนทนาอังกฤษ
080-80727xx
4
ด.ช.กิตติกร ดอกกระทุ่ม
เนส
5
การเต้น
091-65859xx
5
ด.ญ.พัชรกัญญ์ พีระพันธ์
ไอติม
5
การเต้น ร้องเพลง
092-38449xx
6
ด.ญ.บุณณดา สกุลพาณิชเจริญ
ลูกพีช
6
เดินแบบ
082-88262xx
7
ด.ญ.พชรมน กระจ่างศรี
มิลินท์
6
ร้องเพลง
091-83662xx
8
ด.ญ.สุธาสินี อินธรรม
น้ำเมย
6
การเต้น
088-28112xx
9
ด.ญ.ญาดา ประทีปพงศ์
ญาญ่า
6
การเต้น
087-52086xx
10
ด.ญ.ณัฏฐกานต์ กาแก้ว
แอล
6
ฟ้อนรำ การเต้น
089-63470xx
11
ด.ญ.ณัฐวรา กาแก้ว
แอป
8
ฟ้อนรำ การเต้น
089-63470xx
12
ด.ญ.ณัฐกานดา มุฐิตานันทพงศ์
มีมี่
6
พูดภาษาพม่า
064-60864xx
13
ด.ญ.จิณณรัตน์ มุฐิตานันทพงศ์
เมเม่
5
พูดภาษาพม่า
064-60864xx
14
ด.ญ.นภัสกร จารุพงษ์
เรย์ฮาน่า
3
การเต้น
085-99371xx
15
ด.ญ.กมลพร ทองดี
ไบร์ท
4
การเต้น
095-63226xx
16
ด.ญ.วิรัญชานาญา ชมอุต
นิลีน
4
ทำตัวอ่อน
087-20142xx
17
ด.ญ.ธนัชญา ฟองสมุทร์
มันนี่
2
การเต้น
097-02784xx
18
ด.ช.กมลภพ เครือวงษ์
ใกล้ใกล้
8
ว่ายน้ำ เทควันโด้
089-43815xx
19
ด.ญ.ณัชชา ทางพัฒนกุล
มิสแกรนด์
8
ร้องเพลง
064-35394xx
20
ด.ช.ภูตะวัน เครือม่วง
เก้า
7
นักกีฬาเทควันโด้
082-7688xx
21
ด.ญ.ปภาวรินทร์ กันมาเวียง
ปลายฟ้า
6
การเต้น
087-94385xx
22
ด.ญ.สุรีรัตน์ วงษ์คำ
หนุนี
7
การเต้น
063-57424xx
23
ด.ช.รณกฤต เนตรประภา
อันดา
5
ร้องเพลงภาษาอังกฤษ
084-92646xx
24
ด.ญ.ณฐมน ศรพรหม
ฟ้าใส
7
การเต้น
097-92326xx
25
ด.ช.อเล็คซิด จารุพงษ์
อเล็คซิด
5
การเต้น
085-99371xx

 


ขอขอบคุณผู้สนับสนุน

เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 แล้ววันนี้!!