มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมการวิเคราะห์ศักยภาพ ศึกษาปัญหา ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP การยกระดับมาตรฐานการผลิตและการบริการของผลิตภัณฑ์ และกำกับติดตาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมการวิเคราะห์ศักยภาพ ศึกษาปัญหา ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP การยกระดับมาตรฐานการผลิตและการบริการของผลิตภัณฑ์ และกำกับติดตาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

จัดกิจกรรมการวิเคราะห์ศักยภาพ ศึกษาปัญหา ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

การยกระดับมาตรฐานการผลิตและการบริการของผลิตภัณฑ์ และกำกับติดตาม

 

QR CODE

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมการวิเคราะห์ศักยภาพ ศึกษาปัญหา ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP การยกระดับมาตรฐานการผลิตและการบริการของผลิตภัณฑ์ และกำกับติดตาม ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 ณ กลุ่มผู้ผลิตสินค้า น้ำพริกดีดี ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก กลุ่มแปรรูปพริกกะเหรี่ยง ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก กลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก และกลุ่มทอผ้าปากะญอบ้านมอทะ ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก มีกลุ่มเป้าหมายเป็น กลุ่มผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จำนวน 4 กลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ศักยภาพ ศึกษาปัญหา ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP การยกระดับมาตรฐานการผลิตและการบริการของผลิตภัณฑ์ ความต้องการและแนวทางที่ต้องการจะพัฒนาในอนาคต
ต้องขอขอบพระคุณประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มต่างๆ และสมาชิกกลุ่มทุกท่านที่ได้กรุณาให้ข้อมูล ความรู้ รวมไปถึงแนวคิดและกระบวนการในการผลิต และการให้เยี่ยมชมโรงเรือนในการผลิตสินค้า

 

QR CODE

อาจารย์อังคณา ตาเสนา
ผู้เขียนข่าว 


%d bloggers like this: