มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “แม็คโครโชห่วย” ณ ห้องประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “แม็คโครโชห่วย” ณ ห้องประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
จัดกิจกรรม “แม็คโครโชห่วย” ณ ห้องประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

 

 

ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดกิจกรรม “แม็คโครโชห่วย” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น และการบริหารจัดการร้านค้าปลีก โดยมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมจำนวน 53 คน ประกอบไปด้วย 4 โปรแกรมวิชา ได้แก่ การจัดการทั่วไป การจัดการโลจิสติกส์ การบัญชี และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ในวันดังกล่าวยังได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ของประจำปี 2563 ด้วย

 

QR CODE

ดร.ศุภมาส ผกากาศ
ผู้เขียนข่าว