โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการวางแผนภาษีสำหรับผู้ประกอบการ

โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการวางแผนภาษีสำหรับผู้ประกอบการ

โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการวางแผนภาษีสำหรับผู้ประกอบการ ในวันที่29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-16.30 น. สถานที่จัดกิจกรรม  ณ เทศบาลตำบลแม่จะเรา การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้ที่สนใจ และนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และมีเทคนิคในการวางแผนภาษีเพื่อให้ประหยัดภาษี

สนใจติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ โทร 097-923-2623 และลงทะเบียนได้ที่ QR-Code ที่แนบมาพร้อมนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร.ต.หญิงทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์

ผู้เขียนข่าว