มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกิจกรรม “DMW Open House 2024”

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกิจกรรม “DMW Open House 2024”

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นำโดยทีมงานประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาเชิงรุก เข้าร่วมกิจกรรม “DMW Open House 2024”  ณ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งในงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม และโรงเรียนเครือข่ายในเขตพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

อาจารย์สันติ คู่กระสังข์

ผู้เขียนข่าว