โปรแกรมวิชาการบัญชี ลงพื้นที่โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace”

โปรแกรมวิชาการบัญชี ลงพื้นที่โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace”

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567 โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอปกาเกอะญอถ้ำเสือ และการบูรณาการเรียนการสอน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนถ้ำเสือ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยได้รับเกียรติวิทยากร อ.คนึงนิตย์ ฮุนทวีชัย วิทยากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้านสอนการตัดเย็บผ้า มาให้ความรู้การอบรมเชิงปฏิบัติการตัดเย็บกระเป๋าผ้า จำนวน 1 วัน เพื่อให้ได้ชิ้นงานกระเป๋าจากผ้า ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้นำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ“ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace” เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษพร เครือวงษ์  

ผู้เขียนข่าว