โปรแกรมวิชาการบัญชี ร่วมกิจกรรมอบรมการพัฒนาอาชีพ นิทรรศการ“ส่งเสริมอาชีพ การศึกษาและการแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้วยแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน Towards a Sustainable Borderland : Education, Careers, Development”

โปรแกรมวิชาการบัญชี ร่วมกิจกรรมอบรมการพัฒนาอาชีพ นิทรรศการ“ส่งเสริมอาชีพ การศึกษาและการแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้วยแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน Towards a Sustainable Borderland : Education, Careers, Development”

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 โปรแกรมวิชาการบัญชี ร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการ“ส่งเสริมอาชีพ การศึกษาและการแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้วยแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดโดย มูลนิธิซาทูเหล่ ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์ สไตล์ แม่สอด จังหวัดตาก โดยจัดแสดงสาธิตการทำขนมไทยเพื่อสร้างรายได้ กิจกรรมการสอนและการแข่งขันบอร์ดเกมส์ธุรกิจ Start up และการจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้ลงไปพัฒนา ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับด้วยดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษพร เครือวงษ์  

ผู้เขียนข่าว