ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย เพ็งวัน ได้เป็นกรรมการตรวจการทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก) ระดับ 1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย เพ็งวัน ได้เป็นกรรมการตรวจการทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก) ระดับ 1 

ในวันที่ 26 มีค. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย เพ็งวัน ได้เป็นกรรมการตรวจการทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก) ระดับ 1  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปี 4 ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 309 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย เพ็งวัน

ผู้เขียนข่าว