โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace กิจกรรมการพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไข่เค็มน้ำแร่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านโกกโก่

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace กิจกรรมการพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไข่เค็มน้ำแร่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านโกกโก่

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดย ผศ.พรรษพร เครือวงษ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินการจัดโครงการ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace กิจกรรม การพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไข่เค็มน้ำแร่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านโกกโก่ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไข่เค็มของทางกลุ่มแม่บ้านฯ ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เปี๊ยะปิ้งไข่เค็มน้ำแร่โกกโก่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรีรัตน์ เครือวงษ์ เจ้าของร้านดาลาลินขนมไทย มาเป็นวิทยากรอบรม

โดยผลิตภัณฑ์เปี๊ยะปิ้งไข่เค็มน้ำแร่โกกโก่ มีความโดดเด่นในเรื่องของการใช้วัตถุดิบของทางกลุ่มที่มีคุณภาพ ภายใต้กระบวนการดองไข่เค็มจากน้ำแร่บ่อน้ำพุร้อนแม่กาษา นำมาเป็นวัตถุดิบในการทำขนมเปี๊ยะที่ใช้กรรมวิธีในการผลิตโดยการปิ้งให้หอม และมีรสชาติที่กลมกล่อม รับประทานง่าย เพื่อให้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านโกกโก่ ได้พัฒนาเป็นสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ และเพิ่มมูลค่า ของสินค้าเดิมต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษพร เครือวงษ์

ผู้เขียนข่าว