งานบริการวิชาการ ร่วมกับกลุ่มทอผ้าปากะญอบ้านมอทะ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการบริการวิชาการ มาจำหน่ายภายในกิจกรรมตลาดนัดโรบินสันปันสุข

งานบริการวิชาการ ร่วมกับกลุ่มทอผ้าปากะญอบ้านมอทะ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการบริการวิชาการ มาจำหน่ายภายในกิจกรรมตลาดนัดโรบินสันปันสุข

งานบริการวิชาการ ร่วมกับกลุ่มทอผ้าปากะญอบ้านมอทะ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการบริการวิชาการ มาจำหน่ายภายในกิจกรรมตลาดนัดโรบินสันปันสุข

 

 

งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับกลุ่มทอผ้าปากะญอบ้านมอทะ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการบริการวิชาการ มาจำหน่ายภายในกิจกรรมตลาดนัดโรบินสันปันสุข ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ แม่สอด บริเวณ ชั้น 1 ลานกิจกรรม (ฝั่ง ร้าน MK) ตั้งแต่วันที่ 11-14 กันยายน 2563 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และสร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มทอผ้าปากะญอบ้านมอ นอกจากนี้ ภายในงานยังพบกับสินค้ามากมาย จากนักศึกษา ศิษย์เก่า และนักธุรกิจรุ่นใหม่ อีกด้วย

 

QR CODE

อาจารย์ณัฐภาณี บัวดี
ผู้เขียนข่าว