ราชภัฏ-หนองบัว ลอยกระทง ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญร่วมงาน

ราชภัฏ-หนองบัว ลอยกระทง ครั้งที่ 10 "ไหว้สา มหานที สืบสานวิถี วัฒนธรรมพื้นถิ่น"

ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562

ณ ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด (บริเวณเวทีดิน)

BANNER KRATHONG FESTIVAL

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญ ประชาชนและเยาวชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ในงาน "ราชภัฏฯ-หนองบัว" ลอยกระทง ครั้งที่ 10 มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานวัฒนธรรม (เวทีดิน) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยกิจกรรมการประกวดต่างๆ นั้น (ยกเว้นการประกวดธิดาราชภัฏฯ-หนองบัว) สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
พื้นที่ร้านค้าเต็มจำนวนแล้ว (ตรวจสอบรายชื่อร้านค้า)

กิจกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร หลักเกณฑ์ ดาวน์โหลดใบสมัคร ติดต่อสอบถาม
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงใหญ่
(วันที่ 2 พ.ย. 2562)
เปิดรับประชาชน/เยาวชน เป็นกลุ่ม
(แต่ละกลุ่มไม่จำกัดจำนวนสมาชิก)
การประกวดการประดิษฐ์กระทงบริวารและขบวนแห่
(วันที่ 2 พ.ย. 2562)
เปิดรับประชาชน/เยาวชน เป็นกลุ่ม
(ขบวนแห่ไม่เกิน 40 คน)
การประกวดหนูน้อย ราชภัฏ-หนองบัว
(วันที่ 2 พ.ย. 2562)
เปิดรับเยาชน
(อายุ 2-9 ปี)
การประกวดธิดาพื้นถิ่นราชภัฏ-หนองบัว
ลอยกระทง
(วันที่ 3 พ.ย. 2562)
เปิดรับประชาชน
(อายุ 50 ปีขึ้นไป)
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง
(วันที่ 3 พ.ย. 2562)
เปิดรับประชาชน/เยาวชน
(วงละ 5 คนขึ้นไป)
การประกวดธิดาจำแลงราชภัฏ-หนองบัว
ลอยกระทง

(วันที่ 3 พ.ย. 2562)
เปิดรับสมัครสาวประเภทสอง อายุ 16 ปีขึ้นไป
(รูปแบบการแต่งกาย คลิ๊ก!)

 

 


กำหนดการ สืบสานประเพณีไทย ราชภัฏ-หนองบัว ลอยกระทง ครั้งที่ 10
"ไหว้สา มหานที สืบสานวิถี วัฒนธรรมพื้นถิ่น"

เวลา กิจกรรม
วันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2562
ลงทะเบียนการแข่งขันประดิษฐ์กระทงใหญ่และกระทงบริวาร
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงใหญ่และกระทงบริวาร
เริ่มตั้งขบวนบริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ (จำนวนวนอย่างน้อย 30 คน แต่ไม่เกิน 40 คน)
การแสดงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ลงทะเบียนการประกวดหนูน้อยราชภัฏ-หนองบัว ลอยกระทง
ลงทะเบียนการประกวดธิดาราชภัฏ-หนองบัว ลอยกระทง
การประกวดหนูน้อยราชภัฏ-หนองบัว ลอยกระทง
การประกวดธิดาราชภัฏ-หนองบัว ลอยกระทง
วันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2562
ลงทะเบียนการประกวดธิดาพื้นถิ่นราชภัฏ-หนองบัว ลอยกระทง
ลงทะเบียนการประกวดธิดาจำแลงราชภัฏ-หนองบัว ลอยกระทง
ลงทะเบียนการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง
QR CODE การประกวดธิดาพื้นถิ่นราชภัฏ-หนองบัว ลอยกระทง
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง
การประกวดธิดาจำแลงราชภัฏ-หนองบัว ลอยกระทง

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
(ดาวน์โหลดกำหนดการ...ที่นี่)


ภายในงาน ท่านจะได้พบกับ ร้านค้า และนิทรรศการ

krathongshop
krathongshop
krathongshop

 

การประกวดการประดิษฐ์กระทง

การประกวดธิดาราชภัฏ-หนองบัว

Loy Krathong Festival
Loy Krathong Festival
Loy Krathong Festival
Loy Krathong Festival

 

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง

การประกวดธิดาจำแลงราชภัฏ-หนองบัว

การประกวดหนูน้อยราชภัฏ-หนองบัว

krathongshop
krathongshop
krathongshop

 

QR CODE พิเศษ !!! สำหรับปี 2562 กับการการประกวดธิดาพื้นถิ่น ภายใต้ธีม "สวยสมวัย ใส่ใจวัฒนธรรม" QR CODE

 


สนใจเข้าร่วมประกวด สามารถสมัครได้ ตามช่องทางดังนี้

กิจกรรม หลักเกณฑ์ ดาวน์โหลดใบสมัคร ตรวจสอบรายชื่อ
ปิดรับสมัครแล้ว
ปิดรับสมัครแล้ว
ปิดรับสมัครแล้ว
ปิดรับสมัครแล้ว
ปิดรับสมัครแล้ว
ปิดรับสมัครแล้ว

 

QR CODE

อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้สนใจ สามารถสแกนหรือถ่ายภาพใบสมัคร (ให้ชัดเจน) และส่งมาได้ทาง Inbox Fanpage มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด หรือ facebook.com/kprumspr

 

*** หมายเหตุ ผู้ที่สมัครออนไลน์ จะต้องเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มายื่น ณ จุดลงทะเบียน ก่อนเริ่มการประกวด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ

 

Loy Krathong Festival

ขอพื้นที่ร้านค้า ติดต่อได้ที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

087-550-5260 (คุณขิม)

Loy Krathong Festival

 

หมายเหตุ พื้นที่ร้านค้าเต็มจำนวนแล้ว (ตรวจสอบรายชื่อร้านค้า)


ขอเชิญ แต่งกายชนเผ่า หรือชุดพื้นถิ่น แล้วมาร่วมงานกันเยอะๆ นะครับ

Loy Krathong Festival
Loy Krathong Festival
Loy Krathong Festival
Loy Krathong Festival

 

Loy Krathong Festival
Loy Krathong Festival
Loy Krathong Festival
Loy Krathong Festival

 


ขอขอบคุณผู้สนับสนุน

เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 แล้ววันนี้!!