Tag Name: วัฒนธรรม

 • [22 ก.พ. 2562] ข่าว-สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด รับสมัครนักเรียนเข้าค่าย "เยาวชนรักษ์วัฒนธรรมไทย หัวใจลูกทุ่ง" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึง 25 มีนาคม นี้...
 • [10 เม.ย. 2561] ข่าว-ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมรดนำดำหัวท่านอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ...
 • [03 พ.ย. 2560] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญร่วมสมัครประกวดกระทง กระทงบริวาร นางนพมาศและการขับร้องบทเพลงเพื่อพ่อ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2560 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560...
 • [03 พ.ย. 2560] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ในงาน "ลอยกระทงไหลประทีปส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย" ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 21.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [10 ก.ย. 2560] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1-20 กันยายน 2560...
 • [06 ก.ย. 2560] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมสักน้อยลงดอย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 2 กันยายน 2560 ...
 • [07 ส.ค. 2560] ข่าว-ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมแต่งหน้า ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [24 ก.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมเข้าวัดอบรมธรรมะและบำเพ็ญประโยชน์  เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ วัดตรีรัตนาราม บ้านหนองบัวคูณ ต.แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [18 ก.ค. 2560] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมรัตนมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [11 ก.ค. 2560] ข่าว-ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา ณ สนามที่ว่าการอำเภอแม่สอดและถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองบัวบูรพา...
 • [13 พ.ค. 2560] ข่าว-ผู้อำนวยการฯ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมแสดงมุทิตาจิตทำบุญวันเกิด 84 ปี พระราชวีรากร ณ วัดตรีรัตนาราม เขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560...
 • [28 เม.ย. 2560] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพร ท่านอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ ประจำปี 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ 23 เมษายน 2560...
 • [20 เม.ย. 2560] ข่าว-ผู้อำนวยการ คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ร่วมในงานโครงการ ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมอาเซียน ตาก-เมียวดี “ม่วนล้ำวันสงกรานต์ สืบสานประเพณี ด้วยไมตรีคนไทย ปันน้ำใจให้แก่กัน” ในวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ วัดมณีไพรสณฑ์...
 • [20 เม.ย. 2560] ข่าว-ผู้อำนวยการและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้เดินทางไปร่วมรดน้ำ ดำหัว ท่านชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ณ บ้านพักของท่านชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ในวันที่ 20 เมษายน 2560...
 • [16 พ.ย. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อำเภอแม่สอด จังหวัดตา...
 • 12Page 1 from 2 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์