Tag Name: วัฒนธรรม

 • [22 ก.พ. 2562] ข่าว-สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด รับสมัครนักเรียนเข้าค่าย "เยาวชนรักษ์วัฒนธรรมไทย หัวใจลูกทุ่ง" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึง 25 มีนาคม นี้...
 • [10 เม.ย. 2561] ข่าว-ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมรดนำดำหัวท่านอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ...
 • [03 พ.ย. 2560] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญร่วมสมัครประกวดกระทง กระทงบริวาร นางนพมาศและการขับร้องบทเพลงเพื่อพ่อ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2560 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560...
 • [03 พ.ย. 2560] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ในงาน "ลอยกระทงไหลประทีปส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย" ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 21.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [10 ก.ย. 2560] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1-20 กันยายน 2560...
 • [06 ก.ย. 2560] ข่าว-ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมสักน้อยลงดอย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 2 กันยายน 2560 ...
 • [07 ส.ค. 2560] ข่าว-ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมแต่งหน้า ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [24 ก.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมเข้าวัดอบรมธรรมะและบำเพ็ญประโยชน์  เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ วัดตรีรัตนาราม บ้านหนองบัวคูณ ต.แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก...
 • [18 ก.ค. 2560] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมรัตนมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [11 ก.ค. 2560] ข่าว-ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา ณ สนามที่ว่าการอำเภอแม่สอดและถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองบัวบูรพา...
 • [13 พ.ค. 2560] ข่าว-ผู้อำนวยการฯ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมแสดงมุทิตาจิตทำบุญวันเกิด 84 ปี พระราชวีรากร ณ วัดตรีรัตนาราม เขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560...
 • [28 เม.ย. 2560] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพร ท่านอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ ประจำปี 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ 23 เมษายน 2560...
 • [20 เม.ย. 2560] ข่าว-ผู้อำนวยการ คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ร่วมในงานโครงการ ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมอาเซียน ตาก-เมียวดี “ม่วนล้ำวันสงกรานต์ สืบสานประเพณี ด้วยไมตรีคนไทย ปันน้ำใจให้แก่กัน” ในวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ วัดมณีไพรสณฑ์...
 • [20 เม.ย. 2560] ข่าว-ผู้อำนวยการและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้เดินทางไปร่วมรดน้ำ ดำหัว ท่านชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ณ บ้านพักของท่านชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ในวันที่ 20 เมษายน 2560...
 • [16 พ.ย. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อำเภอแม่สอด จังหวัดตา...
 • 12Page 1 from 2 หน้า

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์