Tag Name: กีฬา

 • [17 ส.ค. 2562] ข่าว-งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 “KPRUMS Freshman Sport Day 2019” และ กิจกรรมพาน้องใหม่เล่นกีฬา ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562...
 • [15 พ.ค. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหน่วยงานอำเภอแม่สอด เฟรนด์ชิฟลีก ครั้งที่ 18 ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ระหว่างวันที่ 13-29 พฤษภาคม 2562...
 • [22 มี.ค. 2562] ข่าว-งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “สักทองเกมส์ ครั้งที่ 18” ในวันที่ 20 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562...
 • [10 พ.ย. 2561] ข่าว-งานกีฬาและนันทนาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย และการใช้งานอุปกรณ์กีฬาอย่างถูกต้อง ในวันที่ 29 กันยายน 2561 ณ หอประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [08 มี.ค. 2561] ข่าว-องค์การบริหารนักศึกษาร่วมกับ งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาภายใน กีฬาสักทองเกมส์ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาและอาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [01 ก.พ. 2561] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา "สักทองเกมส์ ครั้งที่ 17" ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [22 พ.ย. 2560] ข่าว-งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด เข้าทัศนศึกษา ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560...
 • [26 ก.ค. 2560] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการอาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560...
 • [19 พ.ย. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นน้องรุ่นพี่ภายในโปรแกรมวิชาฯ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559...
 • [01 ก.ย. 2559] ข่าว-ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกิจกรรม Freshy Games ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 12.00-16.30 น. ณ อาคารกีฬาในร่ม (โรงยิมใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยจัดกลุ่มนักศึกษาเป็น 4 คณะสี...
 • [18 มี.ค. 2559] ข่าว-องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะต่าง ๆ จัดกิจกรรมกีฬาภายใน "สักทองเกมส์" ครั้งที่ 15...
 • Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์