Tag Name: กิจการนักศึกษา

 • [25 พ.ค. 2567] ข่าว-รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567...
 • [14 พ.ย. 2566] ข่าว-ขอสำรวจความประสงค์ของบัณฑิตในการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความยินดี ถ่ายภาพร่วมกับผู้ปกครอง/ครอบครัวและคณาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น....
 • [10 ส.ค. 2566] ข่าว-งานศิลปวัฒนธรรม งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด วัฒนธรรมจังหวัดตาก ตลอดจนภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมของจังหวัดตาก ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม...
 • [26 ก.ค. 2566] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด ถวายเทียนจำนำพรรษา แก่วัดหนองบัวบูรพา...
 • [26 ก.ค. 2566] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
 • [19 ก.ค. 2566] ข่าว-กิจกรรมแข่งขันกีฬาเฟรชชี่ ประจำปีการศึกษา 1/2566...
 • [11 ก.ค. 2566] ข่าว-ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติเพื่อรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาจากเทศบาลนครแม่สอด ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 ทุน ทุนละ 16,000 บาท...
 • [02 มิ.ย. 2566] ข่าว-รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566...
 • [01 มี.ค. 2566] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรม Open House 2023 ให้แก่มูลนิธิ และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ในอำเภอแม่สอด เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อและหารือการจัดส่งนักเรียนของศูนย์การเรียนรู้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [06 ธ.ค. 2565] ข่าว-ขอสำรวจความประสงค์ของบัณฑิตในการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความยินดี ถ่ายภาพร่วมกับผู้ปกครอง/ครอบครัวและคณาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2565 ...
 • [29 พ.ย. 2565] ข่าว-นักศึกษาโปรแกรม​วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม อบรมส่งเสริมอาชีพของเยาวชน ด้วยการเปิดตลาดออนไลน์จากโทรศัพท์มือถือ...
 • [24 พ.ย. 2565] ข่าว-คณะอาจารย์ประจำโปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด พร้อมด้วยประธานกลุ่มจักสานพบพระทรายงาม ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลงานเรื่อง “การออกแบบลายจักสานเพื่อสร้างเป็นลายอัตลักษณ์ของกลุ่ม”...
 • [14 ก.ย. 2565] ข่าว-โปรแกรม​วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม พิธีมอบเสื้อช็อป (เสื้อฝึกปฎิบัติการ) ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ณ อาคารเรียน ๑ (อาคารฝึกปฎิบัติงานคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565...
 • [06 ก.ย. 2565] ข่าว-โปรแกรม​วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้อง เทคโนคอม” (ในรูปแบบกีฬา มหาสนุก) ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565...
 • [14 ก.ค. 2565] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ วัดหนองบัวบูรพา ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด...
 • 1234Page 1 from 4 หน้า

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์