Tag Name: บุคคลทั่วไป

 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ เป็นผู้แทนส่งมอบไก่พันธุ์ไข่ให้กับชุมชน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ หมู่บ้านพะกา และหมู่บ้านห้วยหินฝน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดฝึกอบรมการเลี้ยงกบ ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ชุมชนบ้านห้วยหินฝน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ให้กับชุมชนบ้านห้วยหินฝนและชุมชนบ้านพะกา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก...
 • [12 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการจัดการทั่วไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในชุมชน ในวันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวัดเวฬุวัน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ...
 • [10 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมครอบครัวโลจิสติกส์ ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมรัตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด ...
 • [03 พ.ย. 2560] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญร่วมสมัครประกวดกระทง กระทงบริวาร นางนพมาศและการขับร้องบทเพลงเพื่อพ่อ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2560 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560...
 • [03 พ.ย. 2560] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ในงาน "ลอยกระทงไหลประทีปส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย" ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 21.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [10 ก.ย. 2560] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1-20 กันยายน 2560...
 • [08 ก.ย. 2560] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 1-30 ก.ย. 2560 สมัครได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ...
 • [26 ก.ค. 2560] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการอาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560...
 • [24 ก.ค. 2560] ข่าว-ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแสดง ในชุดการแสดงชื่อ“อาเซี่ยนร่วมใจ” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560...
 • [24 ก.ค. 2560] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด ได้จัดการอบรมเรื่อง “การปลูกผักไร้ดินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรแบบพอเพียงในระดับเยาวชน” ณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2560...
 • [22 พ.ค. 2560] ข่าว-อำเภอแม่สอดจัดโครงการฝึกอบรม "การซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (อุทกภัย)" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2560...
 • [09 มี.ค. 2560] ข่าว-หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำผ้าห่มมามอบให้กับนักศึกษาและตัวแทนราษฎรหมู่บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 6 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [21 ก.พ. 2559] ข่าว-ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสื่อสร้างสรรค์ในการเรียนการสอนและในห้องสมุด ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์